gratisintakegeelklein       telnummerenoffertekleinneww

Werkwijze

Bij Groeneveld bedrijfsrecherche werken wij altijd volgens een vaste werkwijze. Voorafgaand aan het onderzoek zullen we eerst duidelijk het probleem identificeren en de opdracht afkaderen door middel van een duidelijke omschrijving van het probleem en de opdracht. Vervolgens zal het daadwerkelijke onderzoek worden uitgevoerd en zal er gerapporteerd worden.

 

Probleemstelling

werkwijzeWanneer u Groeneveld Bedrijfsrecherche voor een opdracht inschakelt, wordt de opdracht altijd in kaart gebracht in een probleemstelling.

De probleemstelling bestaat onder andere uit het volgende:

 • een omschrijving van het probleem;
 • een overzicht van de partijen;
 • een opdrachtomschrijving: wat gaat er precies onderzocht worden?
 • een omschrijving van uw specifieke wensen en behoeften.

 

Door een probleemstelling vast te leggen, voorkomen we dat er tijdens of na het onderzoek misverstanden kunnen ontstaan en kunnen we met een duidelijke opdrachtomschrijving aan de slag. Zo zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk duidelijkheid en zekerheid krijgt over de situatie. Na het intakegesprek ontvangt u een offerte. Na akkoord kan Groeneveld Bedrijfsrecherche met de opdracht van start. Uiteraard houden wij u regelmatig op de hoogte over de voortgang van het onderzoek.

 

Onderzoek

onderzoek bedrijfsrechercheZodra de probleemstelling is vastgelegd, kan met het onderzoek worden gestart. Het soort onderzoek hangt altijd van de situatie af. Bij een diefstalonderzoek worden bijvoorbeeld andere middelen ingezet dan bij een pre-employmentonderzoek.

Groeneveld Bedrijfsrecherche zet onder andere de volgende onderzoeksmethoden in:

 

 • het ondervragen van personen en het vastleggen van getuigenverklaringen;
 • onderzoek op locatie, bijvoorbeeld het analyseren van de administratie of het bedrijfsnetwerk;
 • observatie van de verdachte door middel van foto- en video-opnamen;
 • deskresearch met behulp van het internet en verschillende databases.

 

Naast deze methoden worden alle mogelijke middelen ingezet om bewijsmateriaal te verzamelen en de waarheid voor u boven water te krijgen. Na het onderzoek ontvangt u een rapportage met onze bevindingen, zodat u eventueel vervolgstappen kunt nemen.

 

Rapportage

wetboekAan het eind van een onderzoek ontvangt u van Groeneveld Bedrijfsrecherche een rapportage. In de rapportage staan de bevindingen van het onderzoek, zodat u afhankelijk van de uitkomst bewijs hebt om vervolgstappen te nemen.

Een rapportage bestaat onder andere uit het volgende:

 • de probleemstelling en opdrachtomschrijving;
 • een rapportage van het onderzoek, waarin onder andere wordt omschreven welke tactische en technische recherchemethoden werden gehanteerd;
 • een beschrijving van de bevindingen en het resultaat van het onderzoek;
 • een advies aan de opdrachtgever over hoe een soortgelijk probleem in de toekomst kan worden voorkomen;
 • eventuele bijlagen.

 

De rapportage heeft meerwaarde voor u als klant, omdat u over bewijs beschikt dat u bij een eventuele rechtsprocedure kunt inzetten. Zo staat u niet met lege handen en kunt u de situatie met een zeker gevoel oplossen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.