gratisintakegeelklein       telnummerenoffertekleinneww

Uitkeringsfraude sneller en effectiever aan te pakken


Belastingbetalers zijn vorig jaar voor 119 miljoen euro benadeeld, met dank aan uitkeringsfraudeurs. Staatssecretaris Paul de Krom (VVD) van Sociale Zaken noemt de cijfers onacceptabel en stuurt deze door naar de Tweede Kamer.

Belastingbetalers dupe uitkeringsfraudeurs

Wanneer iemand uitkeringsfraude pleegt, ontvangt deze persoon belasting (bijvoorbeeld een WW-uitkering) terwijl deze persoon hier eigenlijk geen recht op heeft. Er zijn vier verschillende vormen van uitkeringsfraude, te weten: identiteitsfraude, inkomstenfraude, vermogensfraude en leefvormfraude. Uit de cijfers van vorig jaar blijkt dat het voornamelijk vermogensfraude betrof; ongeveer de helft van de 119 miljoen euro ging uit naar fraudeurs die ten onrechte (een te hoge) bijstand ontvingen.

Het is de taak van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst om uitkeringsfraudes op te sporen. Wanneer er is gefraudeerd voor minder dan 6000 euro dient het te veel ontvangen bedrag dat is uitgekeerd te worden terugbetaald. Boven de 6000 euro wordt het een strafzaak en gaat het naar het Openbaar Ministerie.

“Mensen die het nodig hebben moeten een beroep kunnen doen op sociale zekerheid, Mensen die er misbruik van maken, moeten er op kunnen rekenen dat ze gepakt worden,” aldus de krom. Verder bekijkt hij de mogelijkheden om gemeenten meer bevoegdheden te geven om uitkeringsfraude aan te pakken. “Het uitgangspunt is en blijft dat alles tot op de laatste cent wordt teruggevorderd.”

Bron: Telegraaf